CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DV THANH LONG VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Tiểu thủ công nghiệp – Xã Sơn Vi- Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ – Việt Nam
SĐT: +84-210-3.970.456 | +84-988-904.165
Website: www.thanhlongpt.vn