Hiển thị tất cả 8 kết quả

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi dán keo may mặc

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi PE có in màu

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi rác cuộn các màu

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi rác dùng trong bệnh viện

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi rác PE loại to

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi Shopping Die-Cut

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi T-shirt

Túi nhựa Nilon LDPE, HDPE

Túi Zipper